มณีรัตน์ / A 404 Tissue Holder / ตะขอแขวนทิชชู่ (มีฝาบังทิชชู่)

ตะขอแขวนทิชชู่ มีฝาบัง 5 หุน ฐานกลมโชว์น๊อต

ประกอบจุกเรียบขัดแฮร์ไลน์

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 111,039