ตะแกรงระบายน้ำกันกลิ่น 150x150

ตะแกรงระบายน้ำกันกลิ่น ขนาด 150x150  มม. หนา 1 มม.

สำหรับท่อPVC 2 1/2" - 5"

Floor Drain Code 2S15PX-E

Visitors: 109,121