ตะแกรงระบายน้ำ Roof Drain 100x100

Roof drain ขนาด 100x100 มม. สำหรับท่อPVC  2" - 3"

Floor Drain Code 2S10PW-G

Visitors: 113,144