ตะแกรงระบายน้ำไม่กันกลิ่น 150x150

ตะแกรงระบายน้ำไม่กันกลิ่น ขนาด 150x150  มม. หนา 1 มม.

สำหรับท่อPVC 4" - 5"

Floor Drain Code 2S15PPW-E

Visitors: 113,146