Swing 35h70-P

ราวทรงตัวขนาด 35 มม. แบบโยกขึ้น - ลง ยาว 70 ซม.

ผิว HAIRLINE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ใช้ติดตั้งบนผนังข้างโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้พยุงตัว

ผลิตจาก สแตนเลส SUS304

Visitors: 113,146