Swing 32U80-P

ราวทรงตัวขนาด 32 มม. แบบโยกขึ้น - ลง ตัวยูยาว 80 ซม.

ผิว HAIRLINE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

ใช้ติดตั้งบนผนังข้างโถสุขภัณฑ์สำหรับใช้พยุงตัว

ผลิตจาก สแตนเลส SUS304

Visitors: 96,616