ตะแกรงระบายน้ำ Roof Drain 120x120

Roof drain ขนาด 120x120 มม. สำหรับท่อPVC 3" - 4"

Floor Drain Code 2S12PPW-G

Visitors: 113,146