ตะแกรงระบายน้ำแบบไม่มีขอบ ตะแกรงเพลาสามเหลี่ยม รุ่น Elegant ขนาด 10x10 P4

ชื่อสินค้า Floor drain 10"x10" For pipe PVC 4" - 6"

Item Code : 225 TN 10x10 P4

Visitors: 113,144