ตะแกรงระบายน้ำแบบไม่มีขอบ ตะแกรงเพลาสามเหลี่ยม รุ่น Elegant

ตะแกรงระบายน้ำแบบไม่มีขอบ ตะแกรงเพลาสามเหลี่ยม รุ่น Elegant มีหลากหลายขนาดคะ

Visitors: 109,119