ฝาถังบำบัดน้ำเสียแบบหนา ท่อ 3"

 

Heavy Duty Septic Tank Lid

รุ่น  9S150P3

ฝาถังบำบัดน้ำเสีย แบบหนา 150x150x21 มม.  ท่อ 3"

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 112,109