ตะแกรงระบายน้ำแบบหนามีฝาพับ ท่อ 4 "

Heavy Duty Floor Drain

 รุ่น 8SC150P4-E

ตะแกรงระบายน้ำ แบบหนา มีฝาพับ 150x150x21 มม.  ท่อ 4"

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 112,110