ตะแกรงระบายน้ำแบบหนา ท่อ 4 "

 

Heavy Duty Floor Drain

รุ่น   8S150P4-E

ตะแกรงระบายน้ำ แบบหนา 150x150x21 มม.  ท่อ 4"

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 112,109