ตะแกรงระบายน้ำ ท่อ 3 นิ้ว แบบหนา

Heavy Duty Floor Drain

รุ่น  8S150P3-E     

ตะแกรงระบายน้ำ แบบหนา 150x150x21 มม.  ท่อ 3"

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 111,038