ตะแกรงระบายน้ํา กันกลิ่น กันแมลง ด้วยระบบสปริง สินค้ใหม่..."ขอสงวนสิทธิ์"

 Item Code 2S10SP2-M ตะแกรงระบายน้ําเหลี่ยม ตะแกรงกลมลายคริสต์มาส ขนาด 10 ซม. แบบกันกลิ่น กันแมลง ด้วยระบบสปริง สําหรับ PVC 2"-2 1/2"
Visitors: 111,841