ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 12 ซม.รุ่นกันกลิ่น ต่อท่อ 2 1/2"

Item Code : 2S12PX-M

Visitors: 111,841