ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 12 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น ต่อท่อ 2 1/2"

Item Code : 2S12PW-M

Visitors: 111,840