ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 12 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น รูดท่อ 3"

Item Code : 2S12PPW3-M

Visitors: 112,116