ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 10 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น ต่อท่อ2"

Item Code : 2S10PW-M

Visitors: 111,841