ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 9 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น ต่อท่อ 1 1/2"

Item Code : 2S09PW-M

Visitors: 111,841