ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 9 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น รูดท่อ 2"

Item Code : 2S09PPW2-M

Visitors: 111,841