ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือกลมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 8.5 ซม.รุ่นกันกลิ่น ต่อท่อ 1 1/2"

Item Code : 2C8.5PX-M

Visitors: 112,108