ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือกลมตะแกรงกลมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 8.5 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น ต่อท่อ 1 1/2"

Item Code : 2C8.5PW-M

Visitors: 111,841