ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงเหลี่ยมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 12 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น ต่อท่อ 2 1/2"

Item Code : 1S12PW-M

Visitors: 111,841