ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงเหลี่ยมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 9 ซม.รุ่นกันกลิ่น ต่อท่อ 1 1/2"

Item Code : 1S09PX-M

Visitors: 111,841