ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงเหลี่ยมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 9 ซม.รุ่นไม่กันกลิ่น ต่อท่อ 1 1/2"

Item Code : 1S09PW-M

Visitors: 111,840