ตะแกรงระบายน้ำแบบสะดือเหลี่ยมตะแกรงเหลี่ยมลายต้นคริสต์มาส ขนาด 9 ซม.รุ่นกันกลิ่น ไม่ต่อท่อ สำหรับ PVC 2 1/2"

Item Code : 1S09-M
Visitors: 112,107