ตะแกรงระบายน้ำแบบปูกระเบื้อง 10x10 cm

รหัส สินค้า 3R10PX2-tile

ตะแกรงระบายน้ำขนาด10x10 cm.  แบบวางกระเบื้อง สำหรับ PVC 2"-3" กันกลิ่น

Visitors: 111,840