ตะแกรงระบายน้ำขนาด 12 ซม. แบบตะแกรงเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยม

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 12 ซม. แบบตะแกรงเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยม รุ่นกันกลิ่น ต่อท่อ 2 1/2"

Visitors: 112,116