ตะแกรงระบายน้ำขนาด 9 ซม. แบบตะแกรงเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยม

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 9 ซม. แบบตะแกรงเหลี่ยมลายสี่เหลี่ยม รุ่นกันกลิ่น ต่อท่อ 1 1/2"

Visitors: 111,038