ตะแกรงระบายน้ำหน้าสแตนเลสแฮไลน์ขนาด 10x40 cm.

รหัส สินค้า 3R40PX2-non

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 10x40 cm.  แบบหน้าสเตนเลสแฮไลน์ สำหรับ PVC 2"-3"  กันกลิ่น

Visitors: 112,107