ตะแกรงระบายน้ำแบบปูกระเบื้อง 10x40 cm

รหัส สินค้า 3R40PX2-tile

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 10x40 cm. แบบวางกระเบื้อง สำหรับ PVC 2"-3"  กันกลิ่น

Visitors: 111,039