ตะแกรงระบายน้ำหน้าสแตนเลสแฮไลน์ขนาด 10x20 cm.

รหัส สินค้า 3R20PX2-non

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 10x20 cm.  แบบหน้าสเตนเลสแฮไลน์ สำหรับ PVC 2"-3"  กันกลิ่น

Visitors: 111,035