ตะแกรงระบายน้ำแบบหน้าสแตนเลสแฮไลน์ ขนาด 10x10 cm

รหัส สินค้า 3R10PX2-non

ตะแกรงระบายน้ำขนาด 10x10 cm.  แบบหน้าสเตนเลสแฮไลน์ สำหรับ PVC 2"-3"  กันกลิ่น

Visitors: 111,841