ฐานกลมเรียบ Code 5307

ชั้นวางผ้า 5 หุน 60 ซม. แบบขั้นบันไดตรง

Visitors: 111,035